Koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė

Jackowski , su sveikata susijusi gyvenimo kokybė apima šias kategorijas: gyvenimo trukmę, funkcinę būklę, sveikatos pablogėjimą, supratimą apie sveikatą ir galimybes [93]. Gyvenimo kokybės tyrimų pradžioje gyvenimo kokybė buvo tampriai siejama su asmens sveikata, tačiau dabar yra plačiai pripažįstama, kad toks susietumas yra per siauras. Deguonies kokteilis sergant hipertenzija mazas kraujo spaudimas, su hipertenzija natrio chloridas hipertenzija be smirnovo. Taigi, galima pastebėti kad gyvenimo kokybės vertinimas vis dažniau pastaruoju metu tampa populiaresnis įvairiose medicinos srityse, ir ne tik.

Gyvenimo kokybė — ekonominė, socialinė, kultūrinė, politinė, fizinė ir kt. Gyvenimo kokybės sąvokos istorinė raida Šis skyrius, nagrinėjamas kiek detaliau, panaudojant įvairius mokslinius šaltinius, tam kad leistų pajusti, kaip kito gyvenimo kokybės sąvoka įvairiais laikotarpiais.

Šis terminas pirmąsyk buvo paminėtas Aristotelio — m. Iki m. Šio laikmečio mokslinėje literatūroje ir taikomuosiuose tyrimuose daugiausia dėmesio buvo skiriama su materialinių išteklių paskirstymu susijusiai gerovės sampratai: po Antrojo pasaulinio karo manyta, kad ekonominis augimas, pagrįstas pajamų didinimu, yra pagrindinė priemonė gyvenimo kokybei gerinti.

koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė inkstų funkcija esant hipertenzijai

Autorius M. Socialinės politikos srities specialistams buvo parankūs makrolygmens gyvenimo kokybės tyrimai, o jų rezultatai tapdavo svariu argumentu priimant politinius sprendimus visuomenės socialinėms, ekonominėms problemoms spręsti.

Plėtojant gyvenimo kokybės tyrimus pradėta diskutuoti, kaip identifikuoti tikslines arba prioritetines grupes, kurių gyvenimo kokybę verta tirti, kokie tyrimo metodai suteiktų patikimus ir vertingus duomenis [42].

koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė kokoso palmių širdies nauda sveikatai

Janušauskaitė ir kiti autoriai teigia, kad gyvenimo kokybės terminas, nors ir turi ilgą raidos istoriją, m. O tik apie uosius pastebimas vis didesnis susidomėjimas gyvenimo kokybe, kaip individo lygmens konstruotu [41, 60]. Senovės graikų filosofai ieškojo gyvenimo gairių ir prasmės, kurios padėtų žmonėms pasiekti aukštesnį egzistencijos lygį.

Jų samprata apie gyvenimo kokybę skyrėsi: Platonas savo veikaluose teigė, kad gyvenimo vertybe, tai logika pagrįsta mąstymu, pranokstantį žmoniškuosius jausmus. O Aristotelis yra pasakęs, - kad gyvenimas, nepasinėręs į jausmus, net jei tai susiję su rizika, yra bevertis.

Platono aiškinimai daugiau atitinka šiuolaikinius gyvenimo kokybės kriterijus, o Aristotelio manymu gyvenimo kokybė — laimingumo nuostatas, kurios gali ir nepriklausyti nuo ekonominių ir socialinių gyvenimo sąlygų [40].

Gyvenimo kokybės tyrimų pradžioje gyvenimo kokybė buvo tampriai siejama su asmens sveikata, tačiau dabar yra plačiai pripažįstama, kad toks susietumas yra per siauras. Tad gyvenimo kokybė nėra susijusi tik su asmens psichine ar fizine 3 stadijos hipertenzija ir jos gydymas sveikata [41].

Koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė - kabriolis.lt

Autorius J. Ruževičius yra pasakęs, kad praėjusio amžiaus pradžioje į gyvenimo kokybės sampratą buvo įtraukiama ir materialinė gerovė bei pinigai. Vėliau, keičiantis gyvenimo prasmės suvokimo ir vertybių turiniui, keitėsi ir gyvenimo kokybės samprata bei jos sudedamosios dalys. Šiuo laikotarpiu kalbant apie gyvenimo kokybę vis dažniau minimos tokios sąvokos kaip asmens vertybės, pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais ir pan.

Gyvenimo kokybė taip pat suprantama kaip fizinių, psichologinių, socialinių, santykių, materialinių 25 poreikių patenkinimas bei kaip asmeninis jausmas, kylantis dėl pasitenkinimo ar nepasitenkinimo gyvenimu. Kita vertus, gyvenimo kokybės kriterijai gali ir turi keistis atsižvelgiant į bendrą pasaulio gyvenimo raidą ekonominiu, politiniu, socialiniu ir kitais požiūriais [40].

Taigi, galima pastebėti kad gyvenimo kokybės vertinimas vis dažniau pastaruoju metu tampa populiaresnis įvairiose medicinos srityse, ir ne tik. Tačiau, teorinis su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąvokos pagrindimas literatūroje aptinkamas retai. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės konceptualūs modeliai Literatūroje gyvenimo kokybė aiškinama remiantis skirtingais teoriniais modeliais, tačiau sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusią gyvenimo kokybę ir jos veiksnius, geriausiai nusako I.

Wilson ir P. Cleary Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės konceptualus modelis 1 pav. R Curčio funkcinės būklės, gyvenimo kokybės ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės teorinis modelis 2 pav. Remiantis Wilson ir Cleary modeliu, autoriai S. Hofer, W. Benzer, H. Alber, E. Ruttmann, M.

Kopp, G. Shussler ir S. Doering tyrė sergančiųjų IŠL koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė sveikata susijusią gyvenimo kokybę įtakojančius veiksnius. Minėti autoriai teigia, kad Wilson ir Cleary teoriniame modelyje atsispindi ryšiai tarp biologinių ir psichologinių veiksnių ir sveikatos nulemtos gyvenimo kokybės ir yra svarbūs biologiniai, psichologiniai ir emociniai veiksniai.

Hipertenzija ir artrozė

Taip pat reikėtų suprasti ryšį tarp veiksnių, nes tai yra labai svarbu diagnozuojant, skiriant gydymą, numatant kitus alternatyvius gydymo bei slaugos būdus [62].

Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės konceptualus modelis pagal I. Cleary, Tai J. Kiekvienas modelio komponentas yra vienas su kitu susijęs.

koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė hipertenzijos ir antsvorio ryšys

Literatūroje su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ir sveikatos būkles sąvokos dažnai vartojamos pakaitomis. Curtis nurodo, kad gyvenimo kokybė - tai holistinis subjektyvus pasitenkinimo svarbiais individui dalykais įvertinimas. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė - tai gyvenimo kokybės dalis, kuriai įtakos turi sveikata ar sveikatos priežiūra. Funkcinė būklė apima asmens fizinį pajėgumą, gebėjimą bendrauti ir emocinę būseną.

Koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė Stiprus ir vyriškas vyras, koks jis? Egidijus Gubinas hipertenzija paprasti receptai Kaip tikrinamos kraujagyslės dėl hipertenzijos orumas sveikata širdies vertinimas auskultacija, kaip imituoti hipertenziją ligoninėje moterų hipertenzijos profilaktika.

Ji rodo pajėgumą atlikti kasdienius uždavinius, o su sveikata susijusi gyvenimo kokybę apibūdina subjektyvų pojūtį, kaip sveikatos būklė veikia gyvenimo kokybę. Na o kita sąvoka - Sveikatos būklė, tai žmogaus sveikatos poveikis gebėjimui atlikti kasdienės veiklos uždavinius ir jausti pasitenkinimą, juos atlikus.

Ši sąvoka yra platesnė ir apima funkcinę būklę bei su sveikata susijusią gyvenimo kokybę [63]. R Curtis sveikatos būklės, funkcinės būklės, gyvenimo kokybės ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės modelis Tad galima teigti, jog sveikatos nulemta gyvenimo kokybė yra svarbus komponentas, kuris leidžia įvertinanti tiek objektyvius, tiek subjektyvius veiksnius, kurie visi suteikia svarbios informacijos apie paciento gyvenimą, bei būseną.

Sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai Lietuvoje Lietuvoje gyvenimo kokybės tyrinėjimai aptikti aisiais ir tęsiasi iki šių dienų. Daugybė yra atliktų mokslinių darbų įvairių autorių [, 3, 15].

Koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė

Tačiau sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai pradėti ne taip jau senai ir jos apraiškas nagrinėję autoriai yra šie: M.

Staniūtė, J. Brožaitienė m. Sergančiųjų depresija su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ypatumai ir jos palyginimas su sergančiųjų išemine širdies liga bei bendros populiacijos asmenų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę [64].

  • SERGANČIŲJŲ IŠEMINE ŠIRDIES LIGA SU SVEIKATA SUSIJUSI GYVENIMO KOKYBĖ IR JOS VEIKSNIAI
  • Širdies skausmas: kas atsitinka ir kaip atskirti? Hipertenzija ir artrozė
  • SPA hipertenzijai gydyti
  • Hipertenzija ir kanapės
  • Magnio nauda sveikatai širdyje

Nerimo ir depresijos įtaka sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei tyrė M. Staniūtė, G. Varoneckas [65]. Staniūtė [3]. Klimašauskienė ištyrė sergančiųjų cukriniu diabetu, širdies ir plaučių ligomis su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ypatybes, [66]. Išeminės širdies ligos rizikos veiksnių reikšmė su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimui analizę atliko V. Raškelienė, [15]. Arterinės hipertenzijos trukmės ir gydymo įtaka su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei analizavo - V.

Raškelienė, M. Babarskienė, J. Macijauskienė, A. Šeškevičius, [67]. Jokubauskienė metais tyrė: Vyrų ir moterų, sergančių krūtinės angina, su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ir skausmo rodiklių sąsajas [68]. Andruškienė, G. Varoneckas, metais analizavo - Sergančiųjų išemine širdies liga miegas, depresija ir gyvenimo kokybė: simptomai, paplitimas ir prevencija [69]. Mikaliūkštienė, A. Sukackienė, D. Kalibatienė nagrinėjo - sergančiųjų koronarine širdies liga psichoemocinę būseną ir miego kokybę, [70].

Čėsnaitė, S. Kušleikienė analizavo neigiamų emocijų ryšį su IŠL klinikine išraiška bei pacientų, sergančių IŠL, gyvenimo kokybe, [71]. Kraskauskaitė ištyrė Reabilitacijos ligoninėje po širdies ir kraujagyslių ligų gydomų pacientų subjektyvios sveikatos sąsajas su gyvenimo prasme ir socialiniu palaikymu, [72].

Lietuvoje gyvenimo kokybės tyrimų tradicija yra aktyviai vystoma įvairiose srityse, o sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusi gyvenimo kokybės tyrimai dar tik įgauna pagreitį šioje plotmėje, kadangi dar ne viskas yra ištirta žmogaus gerovei. Gyvenimo kokybės ir sveikatos sąsajos Pasak D. Jackowskisu sveikata susijusi gyvenimo kokybė apima šias kategorijas: gyvenimo trukmę, funkcinę būklę, sveikatos pablogėjimą, supratimą apie sveikatą ir galimybes [93].

SERGANČIŲJŲ IŠEMINE ŠIRDIES LIGA SU SVEIKATA SUSIJUSI GYVENIMO KOKYBĖ IR JOS VEIKSNIAI

Hack teigė, jog žmogaus gyvenimą ir jo gyvenimo kokybę lemia daugelis veiksnių. Svarbiausia jų yra sveikata, materialinė gerovė, kuri sudaro sąlygas patenkinti būtinus gyvenimo poreikius ir užtikrinti sveikatą, paslaugas ir santykius su aplinka, kuri turi įtakos sveikatai. Koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė — tai normalus organizmo būvis esant optimaliai suderintai organų veiklai ir pusiausvyrai tarp jų funkcijų ir išorinės aplinkos [73].

Gudžinskienė, J. Česnavičienė sveikatą apibūdina kaip visumą, susidedanti iš viena nuo kitos priklausančių sričių: emocinės, fizinės, protinės, socialinės, asmeninės, dvasinės ir 29 profesinės. Liga pasireiškia sutrikus vieno ar kito organo funkcijai, jų fiziologinei sistemai, kai sutrinka ryšys tarp atskirų organų ir pagaliau — pusiausvyra tarp organizmo ir jį supančios aplinkos [74].

Kalėdienė, J. Petrauskienė ir kt.

Sveikata ir žmogaus funkcinė būklė — tai tik du gyvenimo kokybės kriterijai. Sveikatos būklė veikia gyvenimo kokybę, bet jos nelemia [75].

koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė nefrogeninė hipertenzija kas tai yra

Pagal PSO apibrėžimą, sveikata apima visapusišką asmens fizinę, socialinę, ir psichologinę gerovę, o ne tik ligos ir negalios nebuvimą. Žmogaus sveikatą lemia daugybė veiksnių: individuali elgsena, genetika, sveikatos priežiūros kokybė, aplinka. Sveikas, kupinas jėgų, energingas žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą, patirti darbo ir kūrybos džiaugsmą [4].

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė — tai ta jos dalis, kuriai daro įtaką sveikata ir sveikatos priežiūra. Jai vertinti gali būti pasiūlytos pojūčių skalės, apibūdinančios sveikatą nuo pozityvios iki negatyvios, atskiriančios ligą ir sveikatą. Jackowski teigė, kad sąvoka su sveikata susijusi gyvenimo kokybė apima šias kategorijas: gyvenimo trukmę, funkcinę būklę, sveikatos pablogėjimą, supratimą apie sveikatą ir galimybes [93].

koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė išsiaiškinti hipertenzijos laipsnį

Remiantis įvairių mokslininkų A. Juozulyno, A. Jurgelėno, A. Venalio tyrimais, yra įrodyta kad sergamumo reikšmė gyvenimo kokybei yra didelė ir kad sveikata yra viena iš pagrindinių GK sudėtinių dalių [57].